WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

vinnare kalundborg

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award uppmärksammar år 2018 temat industriell symbios. Årets pristagare, Kalundborg Symbiosis från Danmark tar emot sitt pris på kvällen den 24 oktober.

I samband med deras vistelse i Göteborg anordnar vi en tvådagarskonferens i lokalen ”Dome of Visions” på Lindholmen i Göteborg med fokus på industriell symbios. På tisdagen fokuserar vi främst på byggsektorn och cirkulära materialflöden, vilka utmaningar står vi inför och hur näringsliv och kommun tillsammans kan hitta en väg framåt? På onsdagen diskuterar vi samverkansmöjligheter och behovet av en västsvensk plattform för industriell symbios. Vi vet att det finns en nationell samverkan som administreras från Linköpings Universitet. Vi vet också att tex
Sotenäs kommun jobbar aktivt med detta genom Sotenäs symbioscentrum. Dock saknas det en samverkan i Västsverige och det vill vi nu etablera.
Konferensen är kostnadsfri

Plats: Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg
Datum & tid: Tisdag 23 oktober 09:00 – 16:00
Onsdag 24 oktober 09:00 – 15:00

Fullständigt program finns på här!