Vi delade med oss på Skånes Energiting!

Den 13:e juni bjöd Energikontoret Skåne till Energiting på Malmö arena, här träffades experter och intresserade kring frågor om effektivisering, fossilfritt Sverige, nya tekniska lösningar och inte minst för att få höra om industriell symbios i Malmö. Konferensen delades in i en gemensam förmiddag och sedan tre valfria scener under eftermiddagspasset.

Under morgonen  välkomnade Desirée Grahn, tillförordnad chef för Energikontoret Skåne, och därefter tog moderator för dagen  Maria Wetterstrand vid och presenterade först Robert Andrén från energi- och miljödepartementet  som berättade om det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Därefter tog Svante Axelsson plats på scenen som är nationell samordnare för fossilfritt Sverige berättade mer om sitt uppdrag och hur vi alla kan engagera oss för att uppnå en förändring. Innan lunch berättade Karin Widegren  om Energilager kan bidra till omställning av energisystemet.

Under eftermiddagspasset Effektivisera! berättade projektdeltagare från Delad Energi är Dubbel Energi om arbetet med industriell symbios, med fokus på hur delande kräver både förtroende och tekniska lösningar. Detta blev en del i avslutet i steg 2 för projektet.

Malin Norling, Malmö stad, började passet med att berätta om hur arbetet med industriell symbios kopplar an till de 17 globala hållbarhetsmålen, speciellt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 11 Hållbara städer och samhällen. Malmös arbete med att etablera en symbiosfunktion inom staden presenterades, förhoppningen är att företag och verksamheter ska kunna slussas till symbiotiska kopplingar genom symbiosfunktionens guidning och stöttning i arbetet med etableringen.

Att våga dela med sig är inte alltid lätt, men för att kunna skapa symbioser krävs samverkan och att öppna upp sin verksamhet för andra. Nils Hernäng, Orion Engineered Carbons och Anders Person, Sysav utveckling berättade om samarbete i hamnområdet och hur viktigt det har varit att skapa just förtroende. ”Vi måste göra detta tillsammans, det krävs samverkan, inget kan göra detta själv! Till exempel har ju Vinnova stöttat oss i detta projekt, annars hade det inte varit möjligt.” framhöll Anders Persson.

Per Rosén berättade om hur E.ON inom Delad Energi är Dubbel Energi kunnat satsat på nya investeringar, bland annat ett pilotprojekt på Nobeltorget där de installerat en fastighetsnära värmepumpsmodul. Per påpekade att långsiktiga avtal ibland kan underlätta exempelvis investeringar i infrastruktur som kan göra symbioser möjliga.

Läs mer om Skånes Energiting 2017 här!