Välbesökt seminarium på Nordic Clean Energy Week

Under rubriken ”Smart industry through circular economy” möttes Delad Energis projektpartners på scenen och delade med sig av exempel och erfarenheter.

En faktor som nämndes av flera involverade var hur viktigt det är att Malmö som stad är drivande i att skapa en arena och en mötesplats för det här samarbetet. Nu fortsätter diskussionen om hur offentliga och privata aktörer kan mötas och skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling som naturligt krokar arm med systemägarna, akademin och näringslivet.

Utställning_NCEW_Dede3_Ellen C_webb

Några av dagens rubriker var:

  • Innovative collaborations – collaborative innovations
  • Governance without borders
  • From I to WE
  • Utility management to Resource management

Ellen Corke, klimatstrateg på Miljöförvaltningen Malmö stad har haft flera givande samtal under veckan. Hon säger:

”Det är inspirerande att vara en del av arenan Smart industry och att vi tillsammans kunnat lyfta fram vårt gemensamma arbete här idag. Nu ser jag särskilt fram emot att ytterligare etablera och implementera det symbiotiska arbetssättet i Malmö stads organisation.”