VA SYD bjuder in till workshop

En ny återvinningscentral kommer att etableras i östra Malmö inom tre år.  Vi tror att det går att minska avfallsmängderna genom ökat återbruk. Men hur? VA SYD bjuder nu in till en workshop för att fler som har kunskap och erfarenhet ska kunna bidra med nya innovativa idéer. Syftet är att förstå olika återbruksaktörers behov och utmaningar. vasyd