Utveckling av ett nytt återbrukskoncept

Den 18 juni träffades referensgruppen i AP2 för att prata om nytt återbrukskoncept. Avfall Sverige, IVL och Lunds renhållningsverk deltog.

På mötet diskuterades omvärldsbevakning av olika återbrukskoncept i Sverige och Europa. Avfall Sverige berättade att återbrukspotentialen ser ut att ligga på runt 20 % i det avfall som lämnas in vid våra återvinningscentraler – vilket är en viktig input för att ta fram ett koncept för återbruk.  

Amanda Möller, student på ekosystemteknik på LTH, har gjort ett examensarbete som heter ”Skala upp återbruk” kopplat till konceptutvecklingen. Hennes slutsatser är att flera olika funktioner kan kopplas till konceptet som tydligt bidrar till hållbarhet, att det är viktigt är arbeta med beteendeförändringar hos konsumenter och att samordning är nödvändig.

Mötet avslutades med att en preliminär marknadsmodell presenterades och frågeställningar som behöver utredas vidare diskuterades.  Exempelvis togs fråga om fördelningen av det sorterade avfallet ska ges vidare upp. Flera aspekter är kopplade till hur fördelning av prylarna ska ske, om det finns avsättning för sakerna, och hur man kan försäkra sig om att de är giftfria. Under hösten kommer flera utredningar att genomföras för att komma vidare i utvecklingen av ett nytt koncept.

savitas bild