Urban symbios lyfter Malmö

Cirkulär ekonomi som katalysator och framgångsnyckel

Symbioser skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vad kan vi gemensamt åstadkomma genom att se och planera för den cirkulära ekonomin mellan stad och näringsliv?

symbios_webbMed ökad kännedom och samsyn kan Malmö med små medel lösa ut vilande resurser och därmed stärka sin position som en attraktiv och hållbar mötesplats för stad och näringsliv.

Att vårt hamnområde är en spännande plats när det handlar om att tänka symbiotisk och cirkulärt råder det inget tvivel om!