Urban symbios lyfter Malmö!

”Om tio år har alla som befinner sig i Malmö tillgång till cirkulära lösningar!” Så utryckte några av deltagarna på seminariet Urban symbios lyfter Malmö sina förhoppningar inför framtiden.

Den 27:e april bjöd Malmö stad in till en halvdag späckad med inspiration och kunskap om urban och industriell symbios. Peter Carlsson, symbiosutvecklare, berättade om hur Sotenäs kommun genom social och industriell symbios skapat jobb och hittat nya användningsområden för kasserade fiskenät. Stina Greberg från E.ON presenterade investeringen av värmepumpar vid VA SYDs reningsverk Sjölunda, där möjligheten att använda spillvärme från renat avloppsvatten blir ett verktyg i resan mot 100% förnybar och återvunnen värme. Petra Köning, miljöchef på CMP, talade om  hur industriell symbios blir ett viktigt verktyg för hamnens utveckling när staden kommer närmare. Du hittar dagens program här.

”Urbana symbioser kan bli verktyg för att nå de globala målen” berättade Malin Norling, miljöförvaltningen, i sin presentation om de värden som urban och industriell symbios skapar. Anna Strannegård, miljöförvaltningen, och Olle Anderberg, fastighetskontoret,  gav en bild av hur Malmös arbete med urban och industriell symbios ska utvecklas framöver.

Deltagarna deltog i en workshop för att reflektera över dagens presentationer och hur urban och industriell kunde bli till nytta för dem i sitt arbete. Resultaten hittar du här.

Miljöförvaltningens direktör Kerstin Åkerwall avslutade med att samla ihop alla de tankar som framkommit under dagens seminarium och konstaterade att cirkulära lösningar är viktiga i vårt arbete för en hållbar framtid!

Deltagarna bjöds på en fantastisk utsikt över Malmös hamnområde från CMPs kontor.
Deltagarna bjöds på en fantastisk utsikt över Malmös hamnområde från CMPs kontor