Upsyched – Återbruk, kreativitet och hållbarhet

På lördag 7 december kommer du mellan 12.00-20.00 kunna ta del av återbruksutställningar, konst från ”avfalls” material, workshops och diskussionslekar, kreativa aktiviteter för barn och klädbyte. Allt till sköna toner från DJ’s. Fritt inträde!

Under november månad har en mängd kreativa individer, med sådant vi normalt sätt definierar som avfall, skapat användarvänliga och unika saker. Resultatet är en utställning som vill visa hur vi bättre kan ta hand om våra resurser för att ha en så lite klimatpåverkan som möjligt. Utställningen och alla evenemang hittar du på Stapelbäddsgatan 3 i Malmö.
Upsyched är ett projekt av Sysav och One Of One
u