Två lyckade workshopar med återbruksaktörer!

Nu är framtagandet av nytt återbrukskoncept för ökad resurseffektivitet och sysselsättning igång.

Nu har VA SYD och Sysav kickat igång det spännande arbetet med att ta fram nytt koncept för återbrukcentral och en omdaning av återvinningscentralerna. Fokus ligger på att förstå hur vi kan skapa nytta för att få fler saker att cirkulera.

En del av detta har varit genom två kreativa workshopar som hölls den 14 mars och 11 april på STPLN tillsammans med både små och stora återbruksaktörer, de kommunala avfallsorganisationerna och staden. Syftet med workshoparna var att först få lära känna avfallet som kommer in till våra återvinningscentraler och därefter kartlägga utmaningar kring att få materialet i cirkulation. I nästa steg togs lösningar till utmaningarna fram bland annat genom att få skissa på karta över området där den nya återbrukscentralen ska etableras. Många intressanta och innovativa lösningar samverkades fram, vilket kommer att bidra till konceptutvecklingen.

- En skiss av deltagarna som formulerade lösningen_en kreativ återbrukscentralEn skiss av deltagarna som formulerade lösningen ”en kreativ återbrukscentral”.

Workshoparna hölls som en del av Amanda Möllers examensarbete. Amanda läser Ekosystemteknik på LTH i Lund.