Symbios och kapacitetsbrist med Fosieby Företagsgrupp

En gråmulen torsdag i november, 21:e närmare bestämt, samlades Fosieby Företagsgrupp hos TePe för en informations- och frågestund om industriell symbios samt effekt- och kapacitetsbristen i Malmö/Skåne. Joel Eklund, ordförande och tillika VD för TePe var värd för dagens möte.

Mötet inleddes med att Malmös nya näringslivsdirektör Micael Nord presenterade sig. Därefter höll Eon en presentation om effekt- och kapacitetsbristen som har varit högt upp på dagordningen de senaste månaderna. Deltagarna fick en pedagogisk genomgång av vad det innebär, samt vari problemen ligger och att det ska väldigt mycket till för att någon av dem ska  stå utan el till sin produktion.

Mötet avslutades med att Malin Norling, Malin Anderberg och Thobias Lading fick introducera deltagaren i vad industriell symbios är, och att vi vill fortsätta samarbeta med dem för att skapa fler och större symbioser i staden. Den spontana responsen är att de främst är intresserade av att se över energidelning och hur ytorna i området kan nyttjas effektivare.

Vi kommer att återvända till Fosie i vårt framtida arbete!