Swedish Water Research-dagen 2019

Malin SWRPå sista arbetsdagen inom projekttiden för Delad energi steg 3 var Malin Norling, Malmö stad, inbjuden till Sweden Water Research-dagen tillsammans med VA Syd och Sysav för att presentera och diskutera industriell symbios med fokus vatten. Vatten är en bra grund för att starta ett symbiosarbete och det finns flera befintliga exempel i Malmö, till exempel Sjölunda avloppsreningsverk där de utvinner värme ur det renade avloppsvattnet (VA Syd och Eon).

Utöver en introduktion till industriell och urban symbios pratade presentatörerna om följande:

  • Hur långt har vi kommit med Malmös symbiosarbete? Både i våra samarbeten och enskilt.
  • Vilka är incitamenten för olika verksamheter att tänka cirkulärt?
  • Vad finns det för hinder?
  • Vad kan vi lära oss från andra länder och branscher?
  • Kan de lösningar vi tar fram appliceras på andra branscher eller öppna upp för nya samarbeten i exempelvis stadsutveckling, nybyggnation, energibesparing. Vilka möjligheter finns?

Efter diskussion kom deltagarna bland annat fram till att renat avloppsvatten är en värdefull resurs som bör användas mer och att verksamheter behöver arbeta mer cirkulärt om de ska överleva i framtiden.

Här kan du läsa mer om vad som presenterades och diskuterades under Sweden Water Research-dagen 2019