Studieresa om industriell symbios

Den 18-19 april arrangerades en studieresa i Skåne inom projektet        Urban Baltic Industriell Symbios (UBIS). Partners från Danmark, Litauen, Polen, Tyskland och Sverige fick besöka och inspireras av exempel på industriell symbios i Landskrona, Bjuv och Malmö. Malin och Ellen från Malmö stad passade också på att berätta om Delad energi i Malmö

Det första stoppet var företaget Boliden Bergsöe i Landskrona.  Boliden Bergsöe är en av Europas största företag för att återvinna bly, huvudsakligen från batterier. 70% av det återvunna blyet återanvänds i ny batteriproduktion. Spillvärmen från anläggningen används till att driva en fiskodling. Boliden är ett intressant exempel på hur ett företag kan analysera sina outnyttjade resurser för att hitta symbiosmöjligheter i verksamheten.

Efter Boliden styrde kosan mot Bjuv, en kommun som ser cirkulär ekonomi och industriell symbios som hörnstenar i kommunens näringslivsutveckling. Där besökte deltagarna Findus tidigare lokaler och fick veta mer om hur kommun och näringsliv samverkar för att fylla området med nya spännande företag.

Dag två samlades alla i Malmö för en förmiddag med seminarium och workshop. Malin   Norling och Ellen Corke presenterade symbiosarbetet i Malmö Stad, Murat Mirata från Linköpings Universitet berättade om senaste forskningsresultat och Carl Zide från Loop Rocks visade ett inspirerande exempel på en delningsfunktion för fyllnadsmassor och sten från byggarbetsplatser, som minskar behovet av nytt material.