Studiebesök i Norrköping

Den 19-20 november åkte Malmö stad och E.ON på besök till Norrköping för att studera den industriella symbiosen på Händelö närmare. Presentationer hölls från Norrköpings kommun, Lantmännen, E.ON och Linköpings universitet.