Studiebesök i Kalundborg, Danmark

Begreppet ”industriell symbios” uppkom när några studenter skulle beskriva de samarbeten som företagen i staden Kalundborg, Danmark etablerat med varandra. Söker man på begreppet ”industriell symbios”, så är det m a o väldigt sannolikt att Kalundborg och deras, flera decennier långa, arbete med att koppla samman företagen i kommunen kommer upp i sökresultatet. Kalundborg ligger rakt västerut från Köpenhamn på ön Själland i Danmark och för oss i Malmö tar det ca 1,5-2 timmar att ta oss dit. Självklart ska vi då lära av de ”bästa” när vi vill utveckla Malmös industriella symbios.

I ruggiga november 2016 styrde projektgruppen västerut för ett besök hos våra kollegor i Danmark. På plats träffade vi Kalundborg Forsyning (vatten och avlopp samt fjärrvärmeleverantör) och kommunens Dansk Symbiosecenter. Vi fick även en rundtur i kommunens industriområden för att se hur de olika företagen i symbiosen ligger i förhållande till varandra.

I Kalundborg finns Danmarks enda djuphamn, vilket ger dem en särställning för att kunna hantera sådan sjötransport. Därmed finns det alltid ett antal företag som är intresserade av att förlägga sin verksamhet i närheten. Däremot har kommunen insett att den industriella symbiosen är ingen självklarhet för många företag och därför har kommunen inrättat ett Symbiosecenter som stödjer och hjälper företagen att träffas, diskutera och matcha sina behov med varandra.

Projektgruppen blev väldigt inspirerade av besöket och fick många goda idéer med sig hem efter besöket; hamnens roll, affärsmöjligheterna kopplade till vatten och avlopp samt fjärrvärme och just vikten av att få företagen att träffas och diskutera med varandra.

Läs mer om Dansk Symbiosecenter här!