Tidslinje för Delad energi steg 3

Här påbörjas inom kort en tidslinje som kommer att växa fram tillsammans med del 3 av projektet!

Timeline

2017
november 1

Delad Energi steg 3 startar!

Välkommen att följa med!