Tidslinje för Delad energi steg 3

Här påbörjas inom kort en tidslinje som kommer att växa fram tillsammans med del 3 av projektet!

Välkommen att följa med!