Tidslinje för Delad energi steg 3

Här påbörjas inom kort en tidslinje som kommer att växa fram tillsammans med del 3 av projektet!

Timeline

2019
juni 13

Snacka med macka

Snacka med macka är ett tillfälle då de tekniska förvaltningarna kan samlas för att lyssna på en lunchföreläsning. Den 13 juni var Malin Norling, Olle Anderberg och Louise Svensson var på plats för att berättade om Malmös arbete med urban och industriell symbios. Det spreds även en artikel om lunchföreläsningen på Malmö stads interna kanaler.  
maj 29

Upcycle challenge startar

Sustainable Business Hub, Sysav Utveckling och VA SYD bjuder in till en innovationstävling. Utmaningen är att skapa något nytt från återbrukade material. Tävlingen äger rum mellan 23 aug – 2 sep i Malmö.
maj 29

Studiebesök på Sjölunda

Projektmedlemmarna gör ett studiebesök på Sjölunda reningsverk för att lyssna på VA Syds arbete med industriell symbios samt att titta på Eons värmepumpar som återvinner värme från renat avloppsvatten.
maj 14

Frukostmöte på CMP

Copenhagen Malmö Port (CMP) och WSP anordnade ett frukostmöte om hur vatten kan tas till vara mer resurseffektivt och cirkulärt genom industriella symbioser. Eventet riktade sig främst till aktörer inom hamnområdet för att skapa möjligheter att hitta potentiella samarbeten för vattenhantering inom området.
maj 7

Cirkulära affärsmöjligheter i Sofielund

Under morgonen samlades personer från små och stora verksamheter i  Sofielund för att lära sig mer om cirkulära möjligheter i området. Framför publiken stod bland annat Helena Havglim, hållbarhetschef på Pågen, för att berätta om företagets hållbarhetsarbete. Övriga talare var Malin Norling och Mette Løth Rasmussen från Malmö stad, Hjalmar Falck från Fastighetsägare Sofielund och Ida Zwahlen från WSP.  
maj 6

IIIEE podcast

Ida Björling från miljöförvaltningen deltar i IIIEEs podcast för att prata om hur städer arbetar med resurseffektivisering och delande. International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) är ett  forsknings- och utbildningsinstitut i Lund med fokus på omställning mot mindre utsläpp och en resurseffektiv ekonomi.
april 26

Sysavdagen

Sysav bjuder årligen in externa aktörer för att diskutera ett specifikt ämne. Årets tema är hållbara affärer. Projektet Delad energi är dubbel energi togs upp som exempel för hur Malmö arbetar med industriell och urban symbios. Även Peter Karlsson från Sotenäs var på plats och pratade om deras arbete.
april 24

Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller

Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Delad energi är dubbel energi  bjöd in till en heldagskonferens om legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar. Andrea Hjärne, som har kopplingar till projektet, var moderator.
april 12

Årets andra projektmöte

Projektmedlemmarna träffas på MINC över en frukost för att diskutera aktuella händelser och arbetet framåt. WSP berättade om affärsmöjligheter och Sustainable Business Hub presenterade innovationstävlingen ”Upcycle Challenge”.
mars 28

Stärkt internt arbete med IUS

Arbetet med industriell och urban symbios presenteras för Malmö stads tekniska förvaltningarnas avdelningschefer. Detta för att stärka det interna arbetet.

Välkommen att följa med!