Följ Delad energi steg 2 i en tidslinje

Scrolla dig ner igenom några av projektets höjdpunkter. Bara klicka på det du tycker verkar spännande, de flesta inlägg länkar vidare till intressanta rapporter, resultat och relevanta blogginlägg.

2015-05-01

Nu startar vi upp Delad Energi är Dubbel Energi!

Read more

2015-09-01

Tävlingen Restvärme för framtidens städer lanseras  

Read more

2015-11-02

Kartläggning påbörjas

Read more

2015-11-13

Första frukostmötet för projektmedlemmarna VA SYD står värd för det allra första frukostmötet för projektmedlemmarna.

Read more

2015-11-19

Vi gör studiebesök i Norrköping

Read more

2015-12-09

Nätverksmöte

Read more

2016-01-27

Delad Energi besöker SymCity

Read more

2016-02-03

Frukostmöte hos Norcarb Vi får en presentation av anläggningen.

Read more

2016-03-02

Examensarbete påbörjas Affärsmodell för låggradig värme

Read more

2016-03-30

Frukostmöte hos SLU Livsmedelsproduktion kopplat till restvärme ligger i fokus.

Read more

2016-05-02

Arbetet med industriell symbios värmepumpar påbörjas

Read more

2016-05-18

Delad energi syns utåt

Read more

2016-05-24

Cirkulär ekonomi i Skåne

Read more

2016-05-24

Frukostmöte hos Lantmännen Lantmännens olika verksamheter i Malmö ligger i fokus.

Read more

2016-05-31

Nätverksträff som senare resulterar i en gemensam vision.

Read more

2016-06-06

Arbetet med finansieringslösningar påbörjas

Read more

2016-06-07

Utredning om cirkulär ekonomi träffar DeDe

Read more

2016-06-16

Bilaterala möten påbörjas

Read more

2016-08-05

En vision för hamnen 2040 beslutas i Malmös etableringsgrupp

Read more

2016-08-15

Utredning om restvärmebaserad livsmedelsproduktion påbörjas.  

Read more

2016-09-02

Frukostmöte hos Eon Balanced thermal grid ligger i fokus.

Read more

2016-09-14

Studiebesök i Rotterdam och Amsterdams hamnområden

Read more

2016-10-12

Vi pratar om projektet på Green Port Congress i Venedig

Read more

2016-10-19

Frukostmöte

Read more

2016-11-01

Studiebesök på Kalundborg symbioscenter.

Read more

2016-12-02

Frukostmöte hos WSP WSPs cleantech matchmaking mellan Kanada och Sverige, det företagsinterna nätverket och synergier mellan kunder ligger i fokus.

Read more

2017-02-01

Beslut att införa en permanent symbiosfunktion i Malmö  

Read more

2017-02-01

Frukostmöte hos Linköpings universitet Sotenäs Symbioscentrum och universitetets egen forskning ligger i fokus.

Read more

2017-02-15

Delad energi presenteras på konferensen Urban Food and Urban Health

Read more

2017-02-28

Projektet besöker Lantmännen Agroetanol.

Read more

2017-03-29

Restvärmeinnovationstävling nr 2 lanseras!

Read more

2017-04-06

Frukostmöte hos SBH Nätverket och några av de projekt som har tydligast koppling till industriell symbios presenterades.

Read more

2017-04-27

Urban symbios lyfter Malmö Inspirationsseminarium

Read more

2017-05-23

Det sista frukostmötet för projektmedlemmarna.

Read more

2017-06-05

Innovationstävlingen nådde världen runt!

Read more

2017-06-13

Delad energi delade med sig på Skånes Energiting

Read more

2017-08-07

Delad energi utvärderas av Liu  

Read more

2017-08-11

Delad Energi syns utåt  

Read more

2017-08-30

Vi ser deladenergi.se som en digital mötesplats

Read more

2017-08-31

Projektet avslutas

Read more

Projektpartners i Delad Energi steg 2 var:

Samtliga partners logos