Om Delad energi

Malmös hamnområde är hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering, här finns många stora industrier och området är i en expansiv fas. Detta skapar otroligt stora möjligheter för att planera ett hamnområde som ska utvecklas hållbart. I detta projekt fortsätter processen där hamnen ska visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios, fokuserat på energisystem, utnyttjande av restvärmeflöden.

Karta över Malmös hamnområde
Malmös hamnområde banar väg för industriell symbios.

I första steget öppnades dialogen upp mellan olika aktörer, om hur en aktörs avfall kan bli en annans resurs. I detta projekt ska möjligheterna till symbios tas till ett nästa steg genom att identifiera storlek på flöden och hur de kan utnyttjas, titta på lösningar för en ökad övergång från fossil till förnybar energi samt identifiera nya gemensamma lösningar, samverkansmodeller och verktyg. Målet är att skapa ett demoområde för en hållbar hamn som i framtiden kan användas för att testa cleantechlösningar (testbeds).