Om Delad energi

Malmös hamnområde är hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering, här finns många stora industrier och området är i en expansiv fas. Detta skapar otroligt stora möjligheter för att planera ett hamnområde som ska utvecklas hållbart. Vi fortsätter processen där hamnen ska visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios.

Karta över Malmös hamnområde
Malmös hamnområde banar väg för cirkulär ekonomi och industriell symbios.