Spännande studiebesök på Agroetanol

 

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Jämfört med fossilt bränsle så minskar etanol från Agroetanol koldioxidutsläppen med cirka 90 %, mycket tack vare industriell symbios! Detta och mycket mer fick projektgruppen lära sig under studiebesöket på Agroetanol i Norrköping under tisdagen den 28:e februari. På anläggningen som syns bakom de glada projektmedlemmarna möjliggörs flera symbioser, bland annat flöden av spillvärme till E.ons anläggning som ligger inom synhåll, och matsvinn som annars skulle bli avfall används i produktionen.

Tack Agroetanol för ett spännande besök och massor av inspiration! Mer om Agroetanol hittas på http://www.agroetanol.se/