Socialdemokraterna vill fokusera på industriell symbios

Socialdemokraternas främsta åtgärd för att få näringslivet att möjliggöra hållbara omställningar är att stödja cirkulära affärsmodeller. ”Regeringen uppdrog i juli 2016 till Vinnova att stödja klusterbildningar och industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller”, svarar partiet i Aktuell hållbarhets granskning av samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar.

Tidningens expert, Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, kommenterar:
”En riktigt bra åtgärd som lyfts upp är att stödja cirkulära affärsmodeller genom klusterbildning och industriell symbios.”

Läs hela artikeln på Aktuell hållbarhets hemsida.