Slutrapporteringen godkänd

Slutrapporteringen av projektet Delad energi är dubbel energi är nu godkänd och vi vill tacka för allt engagemang som skapat mer symbios i Malmö!

Redan i oktober 2019 höll vi en avslutningskonferens för projektet Delad energi är dubbel energi. men det var inte för än i början av februari som projektet formellt tog slut genom att slutrapporteringen blev godkänd. Vinnova lämnade goda ord och menar att rapporteringen var väl godkänd – tack alla som bidragit till detta!

Projektparterna i Delad energi är dubbel energi har under åren arbetat hårt och engagerat med att skapa en cirkulär stad med symbios i fokus. Symbios – ett ord som för många var helt främmande har idag en bredare förståelse genom den spridning som projektet bidragit till. Engagemanget och kraften i arbetet syns inte minst i resultaten som kortfattat presenteras nedan:

Svårt att läsa? Du hittar alla bilderna som PDF här!

Här kan du läsa mer om slutrapporteringen och resultatet för Delad energi är dubbel energi steg 3.

Även om projektet nu formellt är över så innebär inte det att vi slutar arbeta för en cirkulär stad. Bland annat kommer ReTuren utveckla en mobil variant av återbrukscentralen som kan dyka upp lite var som helst efter behov. Ectogrid fortsätter utforska nya marknader och arbetet med Resursdeklarationen fortsätter genom projektet Future. Arbetet med att utveckla den interaktiva kartan fortsätter genom Malmö stad och Symbiosfunktionen lever vidare för att utforska fler symbioser i staden. Även deladenergi.se kommer kommer finnas kvar ett tag till.

Tack!