Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi, del 2

Den 23-24 november höll Delad energi är dubbel energi en slutkonferens i samband med SNIUS (Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis) årsträff. I ett tidigare blogginlägg presenterades en sammanfattning av konferensens första dag. Nedan kan du läsa om dag två.

Dagen inleddes med en kort resumé om gårdagen presenterad av konferenciererna Ellen Corke (Eon) och Peter Carlsson (Sotenäs kommun). Sedan var det dags för dagens första programpunkt ”Miljölagstiftningen som möjlighet för industriell och urban symbios” ledd av Andréa Hjärne från VA Syd och Erica Nobel från Advokatfirman Delphi.

”Hindren är sällan legala, utan oftast ekonomiska. Det handlar helt enkelt om hur vi placerar våra resurser”, berättade Andréa och menar att man kan åstadkomma mycket så länge man har med sig juridiken tidigt i sitt arbete.

Ta del av hela presentationen här!

Efter en fika fortsatte dagen med två parallella workshops. Några av deltagarna följde med Kristina Lembre (Malmö stad), Peter Carlsson (Sotenäs kommun) och Maria Lindroth (Eon) för att diskutera frågan om delbar data. Gruppen pratade bland annat om vilka hinder respektive möjligheter som finns i delandet av data, vilka incitament som finns för att samla in och dela med sig av data samt om det finns känsliga uppgifter och vilka de i sådana fall är.

Här hittar du introduktionen till workshopen

Här hittar du workshopens resultat

Den andra workshopen leddes av Murat Mirata, Mårten Wiktor (Linköpings universitet) och Karolina Södergren (IIIEE Lunds universitet) och handlade om kapacitet och behov för att facilitera industriell och urban symbios i svenska kommuner och regioner. Under workshopen diskuterades två frågor i mindre grupper:  1. Vilka utmaningar finns det för fortsatt utveckling av industriell och urban symbios i din kontext? och 2. Vilka ytterligare resurser har ni behov av för en fortsatt utveckling av industriell och urban symbios?

 

Här hittar du resultaten från workshopen

Avslutningsvis gjordes en undersökning via verktyget Mentimeter, där alla deltagarna fick möjlighet att svara på ett antal frågor. Resultatet berättade att deltagarna föredrog att SNIUS fortsätter arbeta med att utveckla och tillhandahålla informationsmaterial med fokus på goda exempel och facilitering, samt att samla in och föra fram behov av policy och regelförklaringar.  Deltagarna berättade även att de gärna såg att SNIUS fortsätter arbeta med exempelvis omvärldsbevakning, nätverksträffar och öppna dialoger.

Ta del av alla svar här!

Stort tack!

Vi vill även passa på att tacka alla som deltagit och gjort den här konferensen möjlig genom sitt engagemang och sitt arbete. Stort tack!