Restvärmeinnovationen nådde världen runt!

Innovationstävlingen nådde ut till över 20 länder i hela världen, och den 5:e juni 2017 hade 46 innovatörer lämnat in sina förslag. Förslagen består både av dellösningar och helhetsförslag för att möjliggöra en anläggning för matproduktion som nyttjar restvärmeflöden från staden. Det krävs avancerad teknik, fungerande affärmodeller, odlingskunskap, urban anpassning och mycket mer för att en fullständig anläggning ska kunna byggas. Nu utvärderas förslagen, och nästa steg är att bjuda in de mest intressanta till ett pitch-tillfälle där de får möjlighet att presentera sina innovationer för konsortiet. Därefter påbörjas arbetet att tillsammans utveckla innovationerna inför urvalet i fas 3, som startar i mars 2018.

Följ utvecklingen av framtidens innovativa, stadsnära och hållbara matproduktion på tävlingens hemsida!

Restvärmeinnovationen_partners
Tävlingens har 14 partners, och prissumman på 2 miljoner svenska kronor delfinansieras av Vinnova.