Projektet EPIC 2020 avslutat

EPIC2020.GRA_.Industrial_symbiosis_schem.001.DraftB.20140924EPIC 2020 var ett 3-årigt EU-projekt inom Intelligent Energy Europe med tre svenska partners; Malmö stad, E.ON och Linköpings Universitet. Projektet, som syftade till att öka användningen av bioenergi och öka utnyttjandet av restresurser genom industriell symbios, är nu avslutat. Tidigare i år hölls en slutkonferens i Bryssel, dels för att sprida våra resultat men också för att vidare diskutera hur vi kan bygga vidare på våra resultat. EPIC har varit väldigt viktigt för Malmö och gett flera viktiga resultat, bland annat har vi genom det projektet lagt grunden för det nätverk vi nu har i Malmö hamn där många av nyckelaktörerna nu ingår i projektet Delad energi.  Ett annat viktigt resultat har varit att identifiera olika cleantech möjligheter som finns i området, främst som bygger på att utnyttja restresurser effektivare. Några av dessa möjligheter blev skarpa business case, och är nu på väg att realiseras, medan andra har fallit ifrån av olika anledningar.

För mer information och material från projektet, besök: www.epic2020.eu  (under ”Dissemination” hittas t ex D1.4 Public Technical Report, som ger en bra övergripande bild av projektet och dess resultat)