Exempel på visualisering av resursdeklarationen som tas fram i AP3.

Pilotprojekt i AP3:

Resursdeklarationen har testas på en av Wihlborgs kontorsfastigheter

Arbetspaket 3 i Delad Energi handlar om att finna kretsloppslösningar med integrerat grepp mellan energi, avfall och VA. Ett sätt att uppnå detta fokuserar på att ta fram arbetsmodell/koncept för optimering av energi- och resurseffektivitet på fastighetsnivå. Därför har resursdeklarationen utvecklats under våren och sommaren 2018 med hjälp av workshops i respektive område, energi, vatten och avfall, där mätdata, cirkulära flöden och visualisering diskuterats. Under hösten 2018 kommer resursdeklarationen testas och valideras i tre olika pilotprojekt: en kontorsfastighet, en skola, och ett äldreboende. På respektive pilotprojekt kommer modellen utvärderas med verklig data, samtidigt som resursdeklarationens brister, möjligheter, incitament och utvecklingspotential identifieras.

Första pilotprojektet tillsammans med Wihlborgs har nu börjat. Vid första mötet testades resursdeklarationen i en av företagets kontorsfastigheter. Processen flöt på bra och modellen visade potential att vara till stor nytta för förvaltare och drifttekniker.