Två lyckade workshopar med återbruksaktörer!

Nu är framtagandet av nytt återbrukskoncept för ökad resurseffektivitet och sysselsättning igång.

Nu har VA SYD och Sysav kickat igång det spännande arbetet med att ta fram nytt koncept för återbrukcentral och en omdaning av återvinningscentralerna. Fokus ligger på att förstå hur vi kan skapa nytta för att få fler saker att cirkulera.

En del av detta har varit genom två kreativa workshopar som hölls den 14 mars och 11 april på STPLN tillsammans med både små och stora återbruksaktörer, de kommunala avfallsorganisationerna och staden. Syftet med workshoparna var att först få lära känna avfallet som kommer in till våra återvinningscentraler och därefter kartlägga utmaningar kring att få materialet i cirkulation. I nästa steg togs lösningar till utmaningarna fram bland annat genom att få skissa på karta över området där den nya återbrukscentralen ska etableras. Många intressanta och innovativa lösningar samverkades fram, vilket kommer att bidra till konceptutvecklingen.

- En skiss av deltagarna som formulerade lösningen_en kreativ återbrukscentralEn skiss av deltagarna som formulerade lösningen ”en kreativ återbrukscentral”.

Workshoparna hölls som en del av Amanda Möllers examensarbete. Amanda läser Ekosystemteknik på LTH i Lund.

Delad energi deltog på Vinnovas innovationsdag

vinnovaDen 22 mars samlades 400 personer för en interaktiv, engagerande och utmanande dag med målet att stärka svensk innovationskraft. Möten, kunskap, samtal och föreläsningar fyllde Vinnovas lokaler.

Från miljöförvaltningen i Malmö stad deltog Malin Norling, projektledare,  Per-Arne Nilsson, avdelningschef på miljöförvaltningens strategiska avdelning samt Kerstin Åkerwall, miljödirektör.

Vinnovas hemsida hittar du inspirerade material, bilder och intervjuer från dagen.

Evenemangstips för cirkulära företag och organisationer

Jobbar du på ett företag eller en organisation som erbjuder produkter och tjänster som utgår från den cirkulära ekonomin? Då vill CirEko, Repamera och SB Insight gärna träffa dig och bjuder in dig till ett frukostmöte och nätverksträff. Träffen är kostnadsfri.

I Malmö sker träffen den 9 maj kl 7:30-9:30 hos Green Furniture Concept. Du kan också välja att träffas i Göteborg eller Stockholm.

Du får: 

  • möjlighet att utbyta erfarenhet med andra som har en cirkulär affärsmodeller
  • höra Erik Hedén Elvingsson, SB Insight, prata om den nordiska marknaden för cirkulär ekonomi utifrån sin senaste rapport ”The Nordic Market for Circular Economy”
  • veta mer om CirEko, Näringslivets arena för Cirkulära Affärer
  • tillsammans med Henning Gillberg, Repamera, vara med och planera den nationella kampanjen White Monday 19 nov – en motpol till Black Friday – www.whitemonday.se

Programmet för dagen hittar du i inbjudan: Inbjudan Nätverksträff 9 maj 2018 (002)

Anmälan sker till kontakt@cireko.se

Välkommen!

CirEko är en non profit-organisation vars mission är att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi. www.cireko.se

bild1

ÅVC och återbruk – workshop del 2

Den 14 mars höll VA SYD en workshop där utmaningar kartlades för den nya återvinningscentralen (ÅVC) som ska etableras i östra Malmö. Nu bjuder VA SYD in till en uppföljande workshop den 11 april där vi hittar lösningar på utmaningarna om hur avfall från återvinningscentraler kan återbrukas. För att kunna ta hand om flödena behövs nya innovativa idéer och lösningar. Syftet i del 2 är att förstå olika återbruksaktörers behov och att hitta lösningar. Även om du missade den första workshopen är du välkommen att delta i den andra.vasyd

Delad energi på Nordic Clean Energy Week

I maj 2018 står Sverige tillsammans med de nordiska länderna och EU värd för världens största energiministermöte med Malmö och Köpenhamn som värdstäder! I samband med mötena arrangeras Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen.

Delad energi-konsortiet bjuder in till ett seminarium den 23 maj under sessionen ”Smart industri” för att berätta om det unika samarbetet för att skapa industriell och urban symbios i Malmö. Tillsammans kommer man längre och det är det som är temat för seminariet med namnet ”Sharing in the Malmö port area”.

Presentation, diskussion och filmpremiär står på programmet.

Håll koll på programmet för att kunna delta på just vårt seminarium; https://nordiccleanenergyweek.com/sessions/smart-industry/

NCEW

VA SYD bjuder in till workshop

En ny återvinningscentral kommer att etableras i östra Malmö inom tre år.  Vi tror att det går att minska avfallsmängderna genom ökat återbruk. Men hur? VA SYD bjuder nu in till en workshop för att fler som har kunskap och erfarenhet ska kunna bidra med nya innovativa idéer. Syftet är att förstå olika återbruksaktörers behov och utmaningar. vasyd

Kick-off: Delad glädje är dubbel glädje

Härifrån och i mål

Alla medverkande projektpartners träffades för att starta upp projektåret 2018 tillsammans. Vi sågs på STPLN i västra hamnen för en eftermiddag fylld av både projektfakta och kreativa inslag.

Projektet är uppdelat i 9 olika arbetspaket. Vi tog tillfället i akt och presenterade projektets olika delar för varandra lite mer ingående. Presentationerna tog avstamp i ”2019- här är vi när vi just gått i mål.”

 

ÅterSkapa gav oss en utmaning

Hur skapar du kreativt utan att ha full kontroll över en process? Hur samskapar du med dina kollegor och projektpartners med återbrukat material? Här fick vi hjälp av ÅterSkapa som bedriver sin verksamhet i källaren på STPLN. En både nyttig och rolig övning för oss alla.

aterskapacollagewebb

De flesta av oss känner varandra sedan projektets tidigare faser och några nya ansikten har trevligt nog adderats till gruppen. Nu ser vi fram emot att fortsätta jobba tillsammans!

Delad gladje ar dubbel gladje

 

Miljötillståndsdagen om cirkulär ekonomi

Den årliga konferensen Miljötillståndsdagen arrangeras av Sydsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Miljörättsföreningen och Länsstyrelsen Skåne. I år fokuserar dagen på en hållbar konsumtion och produktion i en cirkulär ekonomi.

För att uppnå det krävs mer kunskap om konsumenters och företags beteenden och samverkan mellan näringsliv och myndigheter. Bland annat talar Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på Miljöförvaltningen i Malmö,  om tillsynens betydelse i arbetet med att förebygga avfall och minimera dess effekter. Hon poängterar:

Andrea_H_Dalhammar_webb

 

”Verksamhetsutövarna har både ansvar och möjligheter att förekomma tillsynen genom att hitta egna, hållbara lösningar.”

Nytt år och ny energi!

Det blåser cirkulära vindar

Vi inleder året med att känna stark medvind i vårt arbete med cirkulär ekonomi, urban och industriell symbios. Visst märker ni det också? Att det pratas och skrivs allt mer om det vi arbetar med i Delad energi är dubbel energi?

Vi ser fram emot ett spännande 2018!

header_urban symbios_apsis

Vinnova beviljar medel för en fortsättning på Delad Energi är Dubbel Energi

November bjöd på glädjande besked

Vi har fått finansiering från Vinnova för att arbeta vidare med projektet Delad energi är dubbel energi. Malin Norling, projektledare på miljöförvaltningen, säger:

”Nu kan staden tillsammans med näringslivet ta nästa steg i att stärka Malmös cirkulära ekonomi och hållbara stadsutveckling via urban och industriell symbios. Precis det som behövs för att fortsätta etablera Malmös symbiosfunktion.”

Delad Energi är Dubbel Energi startades 2015 och har idag ett starkt nätverk av aktörer som har skapat både affärer och verktyg för fortsatt främjande av industriell symbios. Genom att parallellt arbeta med ett flertal cirkulära affärsmodeller kommer projektet att stärka stadens och näringslivets hållbara inriktning.

Det handlar om att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillväme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen…hur kommer de bäst till nytta?

Andra begrepp som speglar samma slags tankegångar är cirkulär ekonomi, grön ekonomi och delningsekonomi. Vi har valt att fokusera särskilt på den delen av den urbana symbiosen som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter.

Delad Energi är Dubbel Energi använder industriell symbios som arbetsmetod och affärskoncept för att restflöden ska utnyttjas som innovativa resurser i en cirkulär ekonomi.Delad energi är dubbel energi vill använda industriell symbios-konceptet som ett arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala.

Projektpartnerns i projektets nästa fas är utöver ​Malmö stad även ​VA SYD, ​SYSAV Utveckling, ​E.ON, ​Sustainable Business Hub, ​Linköpings universitet och ​WSP.

Vi är överens om att:

  • Urbana och industriella symbioser skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
  • Urbana och industriella symbioser är en självklarhet inom hållbar stadsutveckling – redan idag.

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till Malin Norling som är projektledare och klimatstrateg på Malmö stads miljöförvaltning.

E-post: malin.norling@malmo.se
Telefon: 0706-342084

header_urban symbios_apsis