Ny pop-up återbrukstjänst testas i Malmö

Under några tisdagar i augusti och september testas ett nytt koncept för en mobil återbrukscentral. På Claesgatan samt Sevedsplan i Malmö kan Malmöborna lämna avfall på ett säkert sätt samt fynda i byteshörnan. Idén utvecklades till viss del under projektet Delad energi är dubbel energi.

För att göra det enklare att lämna avfall på ett enkelt och säkert sätt testar nu VA Syd tillsammans med Malmö stad att göra en mobil återbrukscentral. Vid tre tillfällen på Claesgatan samt tre tillfällen på Sevedsplan kommer det slås upp en tillfällig återbruksplats under parollen ”Returen Pop-up”. Detta ska senare utvecklas till en permanent tjänst i staden.

Satsningen ska erbjuda ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart avfallssystem för den täta, gröna staden som aktiverar och inspirerar Malmöborna att ta sig uppåt i avfallshierarkin .

– Tanken är att den nya servicen ska hjälpa Malmöborna att hantera sitt avfall och sina prylar på ett bättre sätt, så att det trasiga kan bli till resurs och skapa ett cirkulärt kretslopp. Många Malmöbor saknar bil och har därför svårt att ta sig ut till de större återvinningscentralerna. Med tillfälliga, mindre pop-up återbruksplatser gör vi det mer tillgängligt att lämna sitt avfall på rätt plats, berättar utvecklingsingenjören Savita Upadhyaya från VA Syd .

På de mobila återbruksplatserna kan Malmöborna lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall samt lämna eller hämta saker för återbruk. Läs mer här.

Tjänsten utvecklas i samarbete mellan VA Syd och Malmö stad genom projektet Case Sofielund 2030 som pågår mellan 2018-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.