Nu avslutas DeDe 2

Projekttiden för Delad Energi är Dubbel Energi steg 2 är slut, men arbetet med industriell symbios i Malmö fortsätter såklart!

Under projektets tid har  seminarier, studiebesök, studentarbeten, kartläggningar, rapporter, frukostmöten, investeringar, tester, konferenser och hårt arbete lett till att vi breddat kunskapen om industriell symbios och möjliggjort nya arbetssätt och tekniker.

Genom att följa projektet i vår tidslinje här på deladenergi.se kan du se några av de viktigaste händelserna under projekttiden. För att läsa rapporter, studentarbeten och bilder som sammanställts under projektet kan du titta in på sidan projektresultat. En sammanställning om den utvärdering som gjorts av projektet kan du hitta här.

Tidslinje

Resan mot en cirkulär stad har bara påbörjats, och vi fortsätter arbetet med urban och industriell symbios. Inte minst genom att just idag skicka in en ansökan till Vinnova för att få fortsätta projektet i steg 3, där vi hoppas kunna realisera och implementera de arbetssätt och verktyg som tagits fram under steg 2. Därmed säger vi inte hej då, utan på återseende!

Samtliga partners logos