Nettan 45 – symbios på slutkonferensen

Delad energi var med och presenterade vårat arbete på slutkonferensen för projektet Nettan 45. Konferensen varvade inspirerande trendspaningar med lokala initiativ, och alla presentationer från dagen finns samlad här! Vi tror att urban symbios har en viktig roll att spela här, eftersom det bidrar till en yt- och resurseffektiv cirkulär utveckling, som dessutom kan ge fler positiva effekter till en region.

Ellen_Gbg_180830

Klimatkommunerna har med stöd från Energimyndigheten drivit projektet Nettan 45, med det övergripande syftet att hjälpa kommuner att nå nettonollutsläpp till 2045. Projektet har arbetat för att identifiera vilka omställningar som behövs på kommunal nivå, samt vilka strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar. Det handlar alltså om att gå från ord på nationell nivå, till handling på lokal nivå.