Nationell kraftsamling för industriell och urban symbios

Det Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS) som leds av Linköpings universitet tillsammans med Sotenäs Symbioscentrum, Chalmers Industriteknik och RISE, vill bjuda in till en digital kraftsamling som i år fokuserar på förbättrat stöd till regional utveckling av Industriell och Urban Symbios. Save the date: 27 november.

Läs mer och anmäl dig här!