Miljötillståndsdagen om cirkulär ekonomi

Den årliga konferensen Miljötillståndsdagen arrangeras av Sydsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Miljörättsföreningen och Länsstyrelsen Skåne. I år fokuserar dagen på en hållbar konsumtion och produktion i en cirkulär ekonomi.

För att uppnå det krävs mer kunskap om konsumenters och företags beteenden och samverkan mellan näringsliv och myndigheter. Bland annat talar Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på Miljöförvaltningen i Malmö,  om tillsynens betydelse i arbetet med att förebygga avfall och minimera dess effekter. Hon poängterar:

Andrea_H_Dalhammar_webb

 

”Verksamhetsutövarna har både ansvar och möjligheter att förekomma tillsynen genom att hitta egna, hållbara lösningar.”