Lär dig mer om Urban symbios på 4 minuter

Komprimerad kunskap i kortfilm

Kunskapshöjande och beteendeförändrande insatser är en viktig del av det symbiosfrämjande arbetet vi gör inom ramarna för vårt projekt.

Vi har därför gjort en film som på fyra minuter ger en liten inblick i hur vi arbetat med urban och industriell symbios här i Malmö de senaste åren.