Kontakt

För mer information kontakta Malmö stads projektledare:

Malin Norling,
miljöförvaltningen,
Malmö stad

malin.norling@malmo.se