Inspirationsverkstad: Matsvinn

Den 20 november samlades ett matglatt gäng i Sofielund för att utforska resursen matsvinn. Deltagarna fick lyssna på föreläsning om matsvinn, delta i workshops och laga en hållbar lunch tillsammans.

Under förmiddagen var Corina från VÄRT – Sustainable food lab på plats för att berätta mer om matens betydelse och hur mycket mat som går till spillo – helt i onödan. Deltagarna fick bland annat delta i workshops där de utforskade råvaror på nya sätt och fick dessutom utvärdera sin egen relation till matsvinn. Förmiddagen avslutades med gemensam matlagning där deltagarna fick använda hela råvaror för att skapa en smakfull och hållbar lunch.

Under eftermiddagen höll Food Malmö och Rädda Maten en session med fokus på gemensamma åtgärder mot matsvinn i Malmö. De som deltog var en blandning av aktiva matsvinnsaktörer, engagerade malmöbor, förskolekockar, pedagoger, företagare och tjänstepersoner. Under två timmar diskuterades det livligt om problemen, utmaningarna, resonemangen och förslag på lösningar för att tillsammans tackla matsvinnet i Malmö. Just nu bearbetas materialet för att bli ett första utkast till ett White paper som projekten vill vidareförmedla till personer i mandatpositioner i Malmö.