IIIEE Podcast om delande och industriell och urban symbios

Den 6 maj publicerade IIIEE ett nytt avsnitt av sin podcast. Avsnittet handlar bland annat om hur städer arbetar med resurseffektivisering och delande. Industriell och Urban symbios i Malmö får äran att nämnas.

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) är ett  forsknings- och utbildningsinstitut i Lund med fokus på omställning mot mindre utsläpp och en resurseffektiv ekonomi. Den 6 maj publicerade IIIEE ett nytt avsnitt av sin podcast. Avsnittet fokuserar på delande ekonomi i ett bredare perspektiv och representanter från Malmö stad och Göteborg intervjuas i programmet i  samband med kommunernas pågående arbete. Ida Björling som arbetar inom projektet Delad energi är Dubbel energi berättar kort om Malmös arbete med Industriell och Urban symbios.

 Lyssna på avsnittet här:

IIIEE Podcast

iiiee pod