Hållbar stadsutveckling i hamnen – affärsmöjligheter och framtida samarbeten

Onsdagen den 27 februari arrangerades ett seminarium med Malmö stad, Copenhagen Malmö Port (CMP), stadens systemägare samt aktörer i Malmös hamnområde. Alla var på plats för att diskutera möjligheter till industriell och urban symbios.

Eftermiddagen på CMP inleddes med en överraskning, Malmö fick diplom som “Årets hållbarhetsläge” för sin satsning på sjöfart genom sitt etableringskrav på marken i Norra hamnen. Utmärkelsen tillkännagavs redan 7 februari på Intelligents Logistiks konferens i Stockholm och den 27 februari landade Malmös diplom äntligen hos oss. Diplomet togs emot av Malmö stads projektledare Olle Anderberg under seminariet.

DSC_3963

Foto från vänster: Johan Ullenby, COO, Copenhagen Malmö Port, Ann-Charlotte Halldén-Åkeson, Key Account Manager, Copenhagen Malmö Port, Olle Anderberg, projektledare, Malmö stad, Lars Brinte, hamnförvaltare, Malmö stad.

Sedan tog ordinarie program vid med en kort introduktion till området industriell och urban symbios. Malin Anderberg, Kristina Lembre (miljöförvaltningen) samt Olle Anderberg (fastighets- och gatukontoret) berättade vad den kommande Masterplanen för hamnen innehåller.

Presentation: Introduktion Industriell och urban symbios

Presentation: Masterplan för Malmö hamn

Sven Olof Bernhoff från Skånefrö AB var inbjuden som inspirationstalare och berättade om resan mot att bli ett mer cirkulärt företag och fördelarna med biokol.

Presentation: Skånefrö arbetar cirkulärt

Ann-Charlotte Halldén-Åkeson och Petra König från CMP berättade att deras roll som logistikaktör skapar flera möjligheter för symbios, exempelvis genom deras starka nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. De uppmuntrade även intresserade aktörer att kontakta dem om det finns intresse för att skapa en testbed kring någon lösning som kan passa inom ett hamnområde (petra.konig@cmport.com).

Presentation: Hållbar logistik

DSC_3982

E.on samarbetar med fler aktörer i staden för att omvandla och ta tillvara på energi. Framåt, berättade Ellen Corke, tänker E.on bland annat fokusera på att omhänderta restflöden av energi samt använda lågtemperatursystem i avgränsade områden för att skapa lokala energisystem. Ellen lyfte vikten av systemtänk i samtliga lösningar och att E.on gärna arbetar tillsammans i partnerskap för att möjliggöra smarta, innovativa symbioser. Sist berättade Ellen om E.ons närmaste projekt ute i hamnen – djupgeotermi – värme som hämtas på 7 kilometers djup.

Presentation: Samverkan kring energiinfrastruktur och energikoncept

Kerstin Hoyer från VA Syd arbetar med reningsverket Sjölunda som just nu byggs om för att möjliggöra en befolkningsökning i regionen. Då anläggningen ligger nära flera industrier ser möjligheterna till fler symbioser mycket goda ut.  Tanken är att erbjuda bland annat återvunnet vatten – renat avloppsvatten – som en resurs för vattenanvändning i industriella lösningar. Om man som aktör använder vatten och är intresserad av att i dialog med VA SYD arbeta vidare med en idé, går det bara att kontakta dem (kerstin.hoyer@vasyd.se). Även kontakter kring andra framtida samarbeten välkomnas. VA Syd arbetar redan cirkulärt idag genom att bland annat i samarbete med EON ta vara på restvärme i avloppsvattnet och uppgradera biogasen som produceras av avloppsslammet till fordonsgas.

Presentation: Samarbetsmöjligheter med ett nytt resursåtervinningsverk

Magnus Svensson från Sysav berättade om ett nytt, stort återvinningscenter i hamnområdet som kommer möjliggöra fler smarta symbioser. Det nya centret kommer bland annat användas i projektet SIPtex, världens första sorteringsanläggning för textilier. Längre fram kommer det även skapas en Material Recovery Facility (MRF)-anläggning där olika användbara fraktioner ur avfallet kommer att sorteras ut maskinellt för fortsatt användning i materialkretsloppet. De eftersöker nu samverkan med aktörer som har intresse i att använda dessa resurser (m.svensson@sysav.se).

Presentation: Malmös nya recyclingcenter

Avslutningsvis berättade Marcus Ljungqvist (Afry) om ett projekt som ska förenkla symbiosarbetet: en interaktiv karta – matchmakingverktyg. Kartan ska fungera som ett verktyg med flera funktioner, så som att visa vilka resurser som finns tillgängliga i ett givet område samt ge en överblick av stadens flöden. Verktyget har sitt ursprung i ett uppdrag som Afry fått av Malmö stad under 2019, då de skulle undersöka nyttan av en sådan karta och ta fram en skiss. Om man som aktör är intresserad av att vara en del av verktygets utveckling, är man välkommen att besvara detta korta formulär.

Presentation: Plattform för industriell symbios

Olle Anderberg avslutade eftermiddagen med att berätta att det kommer fler inbjudningar i framtiden, då hållbar utveckling av hamnen i samverkan med företagen i området är ett högprioriterat arbete. Industriell symbios kan likställas med ett verktyg för att skapa hållbar utveckling.

Efteråt kunde intresserade stanna kvar för att mingla och knyta ytterligare kontakter med varandra.

DSC_3972