Green Port Congress i Venedig 12-14 oktober 2016

Redan på Green Port Congress (GPC) i Köpenhamn 2015 presenterades industriell symbios för deltagarna. Detta ledde till att CMP och Malmö stad fick en gemensam inbjudan till årets event i Venedig, för att berätta om det arbete som sker inom Delad Energi. Fokus i presentationen var den gemensamma vision som arbetats fram i projektet och vilka möjligheter det innebär för att utveckla en mer hållbar hamnverksamhet tillsammans med närliggande aktörer.

Petra König, miljöchef CMP och Malin Norling, klimatstrateg Malmö stad höll en gemensam presentation som i under dagens flöde av dylika stod ut i sammanhanget. Den var fartfylld, innehöll mycket bilder och två presentatörer som växlade sinsemellan.

Presentationen skapade intresse eftersom den visade på möjligheter att skapa gemensamma visioner mellan flera olika aktörer, kan växa och att den kan leda till nya, cirkulära affärer.

Det var även mycket lärorikt att som icke hamnoperatör (Malin, Malmö stad) lyssna och lära om de frågor som hamnar brottas med miljömässigt – allt från bullerdämpning under vatten för att skydda valbeståndet till att naturgas anses vara ett ”framtidsbränsle” (alla höll ej med) för hamn- och fartygsbranschen.

Kongressen hölls i en av Venedigs kryssningsterminaler och gav möjlighet att se några av dessa fartyg tätt inpå. Lokaliseringen till Venedig gav också insikt i hur sårbar själva staden är, under kongressens sista dygn regnade det konstant och vattennivåerna steg över breddarna inne i staden.

GPC är en årlig mötesplats för hamnmyndigheter, terminaloperatörer, rederier och logistikoperatörer att diskutera och lära sig mer om hållbara lösningar m m för kunna driva en mer miljömässig hamnverksamhet.

Värdhamn för kongressen 2017 är Amsterdam, då vill vi presentera projektets slutresultat. Vad tycker vi att det ska vara?

Kongressens officiella rapportering om årets event.