Första frukostmötet i Delad energi steg 3!

Vi återupptog en uppskattad mötesform från Steg 2 och träffades över frukost en förmiddag i april.

Detta var ett tillfälle för alla som arbetar i projektet att lära känna varandra, dela erfarenheter, och diskutera aktuella frågor.

16 personer deltog och mötet inleddes med att Malin, som är projektledare från Malmö stad, presenterade en lägesrapport. Hon informerade bland annat om att en film kommer att tas fram för att visualisera industriell symbios. Premiär på denna blir under Nordic Clean Energy Week.  Under mötet diskuterade vi även vad budskap och innehåll för vårt deltagande i Nordic Clean Energy Week. Frågan väckte stort engagemang och många bra idéer kom fram. 

Vi fick också ta del av VA SYDS arbete med utveckling av nytt koncept för återbruk och Eon berättade om kretsloppslösningar på stad/systemnivå med integrerat grepp mellan energi, avfall och VA. Deltagarna bidrog med tips och idéer om hur innovationerna kan utvecklas ytterligare!

Nästa frukostmöte är den 13 juni!