Förebygga avfall genom tillsyn och prövning

Välkommen till Miljösamverkan Skånes utbildningsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning!

För att klara klimat- och miljömålen måste vi minska vårt resursutnyttjande kraftigt. Genom att minska förbrukning och svinn som genererar avfall minskar också behovet av att producera nytt. I EU:s avfallsdirektiv fastslås en avfallstrappa där det översta steget är förebyggande insatser för att minska mängden avfall. Med stöd av miljöbalken går det att ställa krav på minskade avfallsmängder, en möjlighet som används mycket lite av tillsynsmöjligheterna. Den här utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om avfallsminimering samtidigt som den ska ge motivation och inspiration till att jobba med avfallsförebyggande tillsyn!

Vi ses den 18 okt kl 9.00 – 16.00 i Malmö

För mer info och anmälan titta på  kommunförbundet Skånes hemsida här

kommunforbundet-skane