FINANSIERINGSWORKSHOP PÅ WSP 9 JUNI 2016

Delad Energi och WSP bjöd in till en workshop kring temat cirkulära finansieringslösningar. Mötet mellan finansiärer, statliga utredare och företag med konkreta idéer, behov och utmaningar utmynnade i intressanta diskussioner: Vems uppgift är det att skapa plattformer för cirkulära affärsmodeller att frodas i? Hur integrera andra värden än rent moneräta i balansräkningen? Vilka möjligheter finns för offentliga aktörer att gynna cirkulära företag utan att snedvrida marknaden? Hur paketera affärsidén så att den blir attraktiv för finansiärer? Hur hantera gränsdragningar och risker som uppstår i samverkan mellan organisationer?

Charlotte Hauksson, WSP,  summerade dagen med: ”Samverkan, tillit och mod. Här nere i Skåne kör vi, vi har massor av idéer, vi vill testa. Det är inte slut nu, det är nu vi börjar. Vi återkommer!”.

Läs anteckningarna från dagen här: PM Finansieringsworkshop på WSP 9 juni 2016