Ett starkt och hållbart näringsliv

 

Malmö stad har i dagarna antagit ett nytt Näringslivsprogram. Fokus ligger på att skapa ett starkt och hållbart näringsliv där cirkulär ekonomi uppmuntras som verktyg för att uppnå målen.

”Malmö stad verkar för en miljödriven näringslivsutveckling Malmö stad har högt uppsatta miljömål och ambitioner för en hållbar näringslivsutveckling. Malmö stad stimulerar lokala satsningar på logistik, tillverkning, kunskaps- och teknikutveckling samt produktion av förnybara energislag. Malmö stad uppmuntrar hållbara initiativ inom cirkulär ekonomi.”

Läs mer om Näringslivsstrategin på Malmö Business