Enkät för fastighetsägare

Hjälp oss att utveckla Resursdeklarationen genom att svara på några frågor i den här enkäten. Stort tack!

I Arbetspaket 3 är målsättningen att utveckla koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar (energi / vatten / avfall ) samt att utveckla så kallade ”resursdeklarationer” som ett verktyg för att visualisera resursanvändning och cirkulära flöden på byggnadsnivå.

Projektdeltagare har tagit fram en enkät med syfte att utvärdera kunskap och intresse kring cirkulär resursanvändning både på fastighet och stadsnivå, CO2 utsläpp kopplat till resursanvändningen och ekonomiska samt regulatoriska incitament kopplat till beteendeförändring för att öka resurseffektivitet. Enkätens syfte är att undersöka fastighetsägares intresse av att använda ett verktyg för cirkulär resursanvändning som grund till fortsatt vidareutveckling.

Vi  i projektet Delad Energi är dubbel energi ber därför er fastighetsägare om hjälp med att svara på denna enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i och svaren skulle vara till stor hjälp för oss i den fortsatta utvecklingen av resursdeklarationer.

Klicka här för att komma till enkäten!

Stort tack för din medverkan.