Delad energi under frukostmöten

VA SYD var värd för det första ordinarie frukost-/projektmötet i projektet. Alla partners var inbjudna till VA SYD:s största anläggning Sjölunda reningsverk ute i Malmö hamnområde.

Under mötet skedde en större projektavstämning ledd av projektledare Ellen Corke i samarbete med de olika arbetspaketledarna. Lägesrapportering, ekonomi, status på de olika arbetspaketen samt praktiskt arbetslägg inom konsortiet diskuterades.

Andreas Nicolaidis, trainee på E.ON, presenterade sig. Andreas var prisvinnare i innovationstävlingen ”Restvärme i framtidens städer” som SLU (SSE-C), Malmö stad och E.ON bl a var organisatörer av. Andreas bidrag visade på möjligheterna med livsmedelsproduktion i fallande temperaturintervall baserat på restvärme. Läs den publicerade idéskriften Restvärme i framtidens städer.

(Andreas har sedan dess varit anställd av projektparterna E.ON Sverige, SYSAV Utveckling samt projektledningen Malmö stad för att arbeta med Delad Energi-projektet. Våren 2017 fick Andreas en industridoktorandtjänst om livsmedelsproduktion hos RISE/SLU.)

Mötet avslutades med en uppskattad guidad tur runt på Sjölundaverket.

Alla kommande frukostmöten under projekttiden förlades hos de olika parterna inom projektet för att kunna kombinera möte med presentation/rundtur hos de olika deltagarna. Detta är projektets mest uppskattade mötesform och har gett deltagarna en god inblick och förståelse i varandras verksamhet och utmaningar.