Delad Energi på konferens om urban hälsa

”I vårt klimat ger uppvärmda miljöer tillgång till platser för möten, vistelse och aktiviteter och annat som är bra för vår fysiska och sociala hälsa, som vi annars bara har sommartid. Överglasade miljöer är en möjlighet men det finns också
stor potential i att värma upp gator, cykelvägar, lekredskap, motionsredskap och andra miljöer utomhus. Att använda billig lågtempererad restvärme som inte har någon annan användning ger förutsättningar för att skapa sådana hälsostärkande
möjligheter.” (ur programmet)

Den 15:e februari hölls konferensen Urban Food and Urban Health i Stockholm. Dagen arrangerades av SSEC, Swedish Surplus Energy Collaboration, och syftade till att sprida kunskap om restvärme kan bidra till att skapa hälsosamma vistelsemiljöer i staden.

På plats fanns Andreas Nicolaidis från Malmö stad för att berätta mer om projektet Delad Energi är Dubbel Energi och hur utvecklingen av industriell symbios ser ut i Malmö.

Vill du veta mer kan du hitta konferensens program och presentationer här.

SSEC