Delad energi medverkar i rapport om cirkulära städer

Hur kan städer anpassa sig efter en växande population och samtidigt minska behovet av nya resurser? Detta och mer därtill har Climate CIK undersökt i sin studie ”Municipality-led circular economy case studies”.

I rapporten kan man läsa om 40 grundliga exempel av hur världens städer arbetar med cirkulära omställningar. Bland dessa hittar vi Malmös arbete med industriell och urban symbios med fokus på hamnområdet – ett gediget arbete som gjorts inom projektet Delad energi är dubbel energi.

Ta del av hela rapporten med flera inspirerande exempel här!