160630_Samarbete_i_Malmö_hamn_ger_miljövinster_-_Aktuell_Hållbarhet_Tema

Delad energi i Aktuell Hållbarhet

I sommarnumret av Aktuell Hållbarhet finns en redaktionell annons om Delad energi där projektet beskrivs. I reportaget kan vi bland annat höra projektledare Ellen Corke uttala sig om vinsterna med projektet.

– Vi har etablerat en plattform för att diskutera utvecklingsfrågor. Det gör det enklare att hitta bra lösningar och komma på nya idéer, säger Ellen Corke.

Läs hela reportaget här