Cirkulär ekonomi i Intelligent Logistik

I senaste numret av Intelligent Logik (nr 4) hittar vi två intressanta artiklar om cirkulär ekonomi. Den första artikeln berör den cirkulära ekonomins dimensioner och den andra tar upp fem cirkulära affärsmodeller som presenterades på konferensen ”Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller”.

Cirkulär ekonomi behöver fler dimensionerIntelligent logistik
Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har arbetat i flera projekt inom cirkulär ekonomi och avfallshantering. Han menar att det finns en naivitet på nationell nivå där viktiga parametrar bortses.

– På makronivå saknar de flesta presentationer av cirkulär ekonomi dimensioner som pengar, energi, tid och rum. Ofta fokuserar man på materialflödet och bortser från de andra dimensionerna, säger han.

Han menar att det behövs branschlösningar, anpassad efter mognad och drivkraft. Metallbranschen har exempelvis länge använt återvunnet material medan plastbranschen bara påbörjat sin återvinningsresa.

Fem cirkulära affärsmodeller
I nästa artikel på temat  kan vi läsa om några av de slutsatser som togs på konferensen”Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller” som Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad arrangerade i Malmö under slutet av april tidigare i år.

Här presenteras fem olika affärsmodeller i olika branscher med följande rubriker: Cirkulära leveranskedjor, Produkt som tjänst, Delningsplattformar, Återvinning ger nytt råmaterial, Förlängning av produktlivscykeln.

Läs hela reportaget i Intelligent Logistik, nr 4 på sidorna 27-29.
Materialet går endast att läsa online för prenumeranter.