Kategoriarkiv: Uncategorized

Lunch talks: Återbruket Mobilia

Lunch talks är lättsamma föreläsningar öppna för allmänheten, organiserade av STPLN. Det kan handla om allt från cyklar till programmering eller politik. Ta med din lunch, sätt dig ner och lyssna och prata. Kaffe på maten serveras. Vi ses i Elbow Room!

Den 28 juni kl. 12-30-13.00 gästar Återbruket Mobilia, som kommer presentera sin nya verksamhet. Malmös första återbruksbasar ska bli en kreativ hub med inriktning på hållbar produktdesign där både produktion och försäljning sker under samma tak. Konceptet är enkelt – Här blir skräp till produkter.

Anmäl dig genom att markera att du kommer i Facebookinlägget!

Sysav på återbruksutflykt

Den 9 maj arrangerades en Återbruksutflykt för anställda på Sysav i Malmö. Utflykten var en del av den årliga Sysavveckan då alla anställda får möjlighet att fördjupa sig i företagets verksamheter genom till exempel möjlighet till praktik, workshops och föreläsningar.

Xue Kullenius på Sysav Utveckling bjöd in till en återbruksutflykt med två stopp: Malmö Återbyggdepå i Malmö hamn och Mötesplats ReTuren på Lindängen.

Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning. Återbyggdepån är ett byggvaruhus som tar emot och säljer begagnat byggmaterial från privatpersoner och företag. Populäraste produkten är sågat tegel till golv och väggar. Här bidrar man till att skapa sysselsättning för personer med olika arbetssvårigheter och att introducera dem på arbetsmarknaden. Det blir både en personlig och samhällelig förtjänst säger Mats Lindgren, arbetsledare på Återbyggdepån.

Ett antal ton tegel senare (!) tog sig gruppen till Mötesplats ReTuren där vi möttes av Sadiye Altundl, ansvarig Malmö Stad och Savita Upadhyahya, projektledare VA Syd. Mötesplatsen drivs av Kulturförvaltningen i Malmö. Här sker ett utbyte av sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella innovationer. Mötesplats och trygghetsskapare – alla ska känna sig välkomna. Inte minst vi som fick njuta av det hembakade från kaféet som drivs av RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa).

Till ReTuren, den kvartersnära återvinningscentralen, kan de boende ta sig utan bil. Kärror kan lånas för att transportera sitt grovavfall och här kan man lämna saker man inte längre behöver, och som någon annan kanske vill ha. Inget läggs på lager, omsättningen är hög. Verktyg kan lånas i verkstaden om man behöver laga eller fixa något. Eller låna en symaskin. Det hålls loppisar och kreativa workshops med återbruk i fokus. Idéer och förslag från de boende och verksamma i området tas tillvara, det är det som är själva motorn. Och alla aktiviteter är gratis.

Anna Andersson, en av deltagarna på återbruksutflykten säger: ”Det var roligt att se två så skilda verksamheter med fokus på återbruk, men som båda också jobbar med ett stort socialt hållbarhetsfokus.”

Detta är verkligen Dubbel energi – tack för besöken!

Text och bild: Carina E Eklund, Sysav Utveckling

Bild: Glada Sysavmedarbetare på återbruksutflykt. Här på Mötesplats ReTuren. Längst till vänster en av guiderna för dagen, Savita Upadhyahya, VA Syd.
Bild: Glada Sysavmedarbetare på återbruksutflykt. Här på Mötesplats ReTuren. Längst till vänster en av guiderna för dagen, Savita Upadhyahya, VA Syd.

Urban symbios lyfter Malmö

Den 13 juni var det dags för Snacka med macka – de tekniska förvaltningarnas gemensamma plattform för att dela erfarenheter och idéer.  Malin Norling, Olle Anderberg och Louise Svensson var på plats och berättade om Malmös arbete med urban och industriell symbios. Det handlar om att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillvärme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen.

Det kan inte ha undgått någon att hållbarhetsfrågorna blivit allt mer centrala när vi bygger och utvecklar vår stad. De globala målen för hållbar utveckling ska vara centrala i allt arbete som görs och Europeiska rådet har nyligen tagit fram rättsligt bindande mål för återvinning.

Malmö har arbetat med industriell och urban symbios sedan 2012, då staden tillsammans med en grupp aktörer hade viljan att påbörja ett stadsöverskridande arbete. Tillsammans identifierades Malmös goda förutsättningar för symbios, exempelvis stadens unika läge som porten ut till Europa, vilket gör staden högst attraktiv för företag att etablera sig i. Arbetet gick även i linje med stadens högt uppsatta mål och behovet att öka konkurrenskraften hos företagen.

Det finns flera exempel på hur Malmö tänker hållbart, cirkulärt och samarbetar med näringslivet. Det har gjorts i Augustenborg, Västra hamnen och Hyllie, men då med fokus på bostäder och kontorsverksamheter. Nu, berättar talarna, vill vi inkludera våra verksamhetsområden och andra företag i arbetet. ​

Under lunchföreläsningen lyftes även flera goda exempel utanför stadens gränser. I Kalundborg, Danmark, har man exempelvis arbetat med industriell symbios i flera decennier vilket skapat otroliga vinster – både ekonomiska och miljömässiga. Tack vare verksamheternas långa och täta arbete har de sparat in koldioxidutsläpp motsvarande hela det svenska inrikesflyget (635 000 ton). Kommunen har under hela processen möjliggjort regelbundna träffar för företagen för att upprätthålla en öppen dialog verksamheterna emellan. Malmö stad strävar efter att arbeta på samma sätt för att ta tillvara på de ambitioner som finns i staden.  För att växla upp arbetet med urban och industriell symbios behövs bättre samarbete med systemägare, där vi kan visa upp de ekonomiska, sociala och ekologiska vinsterna tillsammans gentemot företagen.

Talarna berättar att många företag är positivt inställda till att bli mer cirkulära, men att omställningen tar tid. Även om de ekologiska och sociala fördelarna är stora behöver verksamheterna även se de ekonomiska vinsterna för att våga satsa.

Här hittar du dagens presentation: Snacka med macka – Urban symbios i Malmö

Se vår populära film som på ett tydligt och inspirerande sätt berättar om Malmö stads arbete med industriell och urban symbios!

Svt rapporterar: Returen skapar oväntad mötesplats i Lindängen

De boende i Lindängen i Malmö har landets enda fullskaliga återvinningcentral i sitt kvarter, som även fungerar som mötesplats och trygghetsskapare i området. Platsen har blivit så pass populär att staden nu planerar för fler liknande initiativ. 

Återvinningscentralen och samlingsplatsen Returen på Lindängen har funnits sedan 2015. Nyligen blev man av med sina lokaler som skulle rivas, men lösningen blev bättre än man kunnat hoppas på.

– De flesta tänker att det är miljön i fokus, men för mig är det samlokaliseringen och samexistensen här. Man måste ha en trygg bas för att kunna tänka på miljön, säger Sadiye Altundl, ansvarig för Returen.

Läs hela artikeln och se Svt:s inslag om Returen här!

På Malmo.se kan du läsa mer om öppettider och vad du kan göra på Returen.

Upcycle Challenge

upcyclechallenge

Sustainable Business Hub, Sysav Utveckling och VA SYD bjuder in till en tävling för att visa på möjligheterna att återbruka mer material från återvinningscentraler. Ta chansen att vinna en resa till Hamburg och anmäl dig senast 21 juni!

Tävlingen vänder sig till dig som är intresserad av design/hantverk och som är studerande, mellan studier eller nyexaminerad. Tävlingen äger rum mellan 23 aug – 2 sep och genomförs i lag om 2-3 deltagare/lag.

Uppgiften är att skapa något helt nytt från återbrukade material. Objektet ska även fylla en funktion. Tävlingen avslutas i en utställning och 1:a pris är en resa till Hamburg.

Läs mer om tävlingen och anmäl dig här senast 21 juni!

Delad energi medverkar i rapport om cirkulära städer

Hur kan städer anpassa sig efter en växande population och samtidigt minska behovet av nya resurser? Detta och mer därtill har Climate CIK undersökt i sin studie ”Municipality-led circular economy case studies”.

I rapporten kan man läsa om 40 grundliga exempel av hur världens städer arbetar med cirkulära omställningar. Bland dessa hittar vi Malmös arbete med industriell och urban symbios med fokus på hamnområdet – ett gediget arbete som gjorts inom projektet Delad energi är dubbel energi.

Ta del av hela rapporten med flera inspirerande exempel här!

Frukostseminarium i hamnen

Den 14 maj hölls ett frukostseminarium om cirkulära vattenflöden i Malmös hamnområde. Evenemanget arrangerades av Copenhagen Malmö Port (CMP) i samarbete med WSP.

Seminariet handlade om hur vatten kan tas till vara mer resurseffektivt och cirkulärt genom industriella symbioser. Eventet riktade sig främst till aktörer inom hamnområdet för att skapa möjligheter att hitta potentiella samarbeten för vattenhantering inom området.

Maria Sätherström, vd för Win, som skapar en mötesplats mellan verksamheter och innovatörer, var där och berättade om cirkulära affärsmöjligheter och deras möjligheter att sammanlänka innovatörer med nya partners. Hon visade också flera goda exempel på nyskapande och smart vattenanvändning.

Kerstin Hoyer från VA Syd som också var på plats visade exempel på hur de på olika sätt arbetar med vatten som en cirkulär resurs. Hon berättade även om hur de försöker utveckla nya möjligheter för symbios genom att exempelvis återanvända renat avloppsvatten till specifika ändamål så som kylvatten, spolvatten och bevattning.

Foto hamnen Malin A

 

 

IIIEE Podcast om delande och industriell och urban symbios

Den 6 maj publicerade IIIEE ett nytt avsnitt av sin podcast. Avsnittet handlar bland annat om hur städer arbetar med resurseffektivisering och delande. Industriell och Urban symbios i Malmö får äran att nämnas.

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) är ett  forsknings- och utbildningsinstitut i Lund med fokus på omställning mot mindre utsläpp och en resurseffektiv ekonomi. Den 6 maj publicerade IIIEE ett nytt avsnitt av sin podcast. Avsnittet fokuserar på delande ekonomi i ett bredare perspektiv och representanter från Malmö stad och Göteborg intervjuas i programmet i  samband med kommunernas pågående arbete. Ida Björling som arbetar inom projektet Delad energi är Dubbel energi berättar kort om Malmös arbete med Industriell och Urban symbios.

 Lyssna på avsnittet här:

IIIEE Podcast

iiiee pod

Frukostträff om cirkulära affärsmöjligheter i Sofielund

Den 7 maj hölls en frukostträff i Sofielund om cirkulära affärsmöjligheter och industriell och urban symbios. Bakom eventet stod Malmö stad, WSP, Sustainable Buisiness Hub, Linköpings Universitet och Fastighetsägare Sofielund.

Under morgonen samlades personer från små och stora verksamheter i  Sofielund för att lära sig mer om cirkulära möjligheter i området.

På plats var bland annat Helena Havglim, hållbarhetschef på Pågen, för att berätta om företagets hållbarhetsarbete. Pågen är placerat i Sofielund och är områdets största företag. Övriga talare var Malin Norling och Mette Løth Rasmussen från Malmö stad, Hjalmar Falck från Fastighetsägare Sofielund och Ida Zwahlen från WSP. Ta del av dagens presentationer nedan.

Nästa steg är att träffa verksamheterna igen för att dyka djupare i deras behov, utmaningar och möjlighet till samarbete.

Presentationer från morgonens träff
Malin Norling, Miljöförvaltningen Malmö stad
Introduktion urban och industriell symbios

Helena Havglim, Pågen
Pågen hållbarhetsarbete

Ida Zwahlen, WSP
Nästa steg – cirkulära möjligheter i Sofielund

Save the date: 23-24 oktober, 2019

Header_savedate_190430

Årsmöte för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis
Den 23-24 oktober 2019 är det åter igen dags för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis (SNIUS) årsmöte, som i år hålls i Malmö. Vi är glada att kunna anordna detta spännande event med intressanta ämnen, case, talare och studiebesök.

Eventet riktar sig till företagare, samhällsutvecklare, politiker, myndigheter och forskare med intresse för symbiossamverkan.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi
Under eventet kommer vi även presentera slutresultatet för projektet Delad energi är dubbel energi, som verkat sedan 2015 för att främja industriell och urban symbios i Malmö.

Save the date: 23-24 oktober, 2019
Eventet kommer äga rum på Sankt Gertruds i Malmö. Mer information kommer senare.
Anmäl ditt intresse redan nu för att säkerställa att du får mer information och en inbjudan!

Dela gärna eventet i dina nätverk. Nedladdningsbar pdf finns här: 
Save the date: Nationell kraftsamling för industriell och urban symbios

Vid frågor om eventet, vänligen kontakta
Malin Norling, malin.norling@malmo.se
Murat Mirata, murat.mirata@liu.se

Arrangemanget är en aktivitet inom nätverket Swedish Network for Industrial and Urban Symbioses (SNIUS). Det är sjätte gången nätverket arrangerar en nationell mötesplats. Läs mer om nätverket här: www.industrialsymbiosis.se

 Projektet Delad energi är dubbel energi arbetar för att skapa goda samarbeten mellan offentlig och privat sektor för att accelerera innovationskraften kring urban och industriell symbios. Läs mer om projektet här: http://deladenergi.se/

Footer_mail190425