Kategoriarkiv: Uncategorized

Utveckling av ett nytt återbrukskoncept

Den 18 juni träffades referensgruppen i AP2 för att prata om nytt återbrukskoncept. Avfall Sverige, IVL och Lunds renhållningsverk deltog.

På mötet diskuterades omvärldsbevakning av olika återbrukskoncept i Sverige och Europa. Avfall Sverige berättade att återbrukspotentialen ser ut att ligga på runt 20 % i det avfall som lämnas in vid våra återvinningscentraler – vilket är en viktig input för att ta fram ett koncept för återbruk.  

Amanda Möller, student på ekosystemteknik på LTH, har gjort ett examensarbete som heter ”Skala upp återbruk” kopplat till konceptutvecklingen. Hennes slutsatser är att flera olika funktioner kan kopplas till konceptet som tydligt bidrar till hållbarhet, att det är viktigt är arbeta med beteendeförändringar hos konsumenter och att samordning är nödvändig.

Mötet avslutades med att en preliminär marknadsmodell presenterades och frågeställningar som behöver utredas vidare diskuterades.  Exempelvis togs fråga om fördelningen av det sorterade avfallet ska ges vidare upp. Flera aspekter är kopplade till hur fördelning av prylarna ska ske, om det finns avsättning för sakerna, och hur man kan försäkra sig om att de är giftfria. Under hösten kommer flera utredningar att genomföras för att komma vidare i utvecklingen av ett nytt koncept.

savitas bild

 

Season 5 vinnare i Urban Food from Residual Heat innovationstävling!

Innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat har genomförts under 2017-2018 genom stöd från Vinnova och tretton parter.

Tävlingsuppgiften var att ge förslag till en liten (omkring 2-4 000 m2) odlingsanläggning för grönsaker, fisk och eventuell annan biologisk produktion som kan förläggas till urbana sammanhang. Orterna Malmö, Lund, Bjuv och Oskarshamn är parter i tävlingen och erbjuder potentiella etableringsplatser för tävlingens resultat. Läs mer på tävlingshemsidan.

Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september och tilldelades prissummorna 650 tkr, 250 tkr respektive 100 tkr.

1:a pris Season 5

Malmö 180919 Innovation competition Urban Food from Residual Heat. Foto: André de Loisted
Foto: André de Loisted, SLU

De har en övertygande och enkel uppbyggnad som baseras på moduler och huvudsakligen standardkomponenter, men containermodulen finns inte på marknaden än utan återstår att utveckla. Förslaget visar på olika urbana tillämpningar där moduluppbyggnaden ger flexibilitet och anpassningsmöjligheter.

Teamledare: Tailor Made arkitekter AB. Förslagsställare: Tailor Made arkitekter AB; Emulsionen ekonomisk förening; Ecorelief AB; Darking – Dahlström arkitektur och ingenjörskonst; Stadsjord – Hyla pond AB; ”Så ett frö” – Västsvenska handelskammaren service AB; Kajodlingen; samt OX2 Bio. Samtliga Sverige. Fr v: Fedrik Holmgren Holm, Thomman Nellimoottil, Hamse Kjaerstadius, Anna Nilsson, Niklas Dahlström, Jonas Lindh, Fredrik Olsson och William Bailey.

2:a pris Samraekt – Growing Together

Teamledare: Samraekt ehf. Förslagsställare: Samraekt ehf, Iceland; University of Maribor, Slovenia; Landing Aquaculture BV, Netherlands; University of Iceland; EN-EF Concept, Serbia. Fr v: Olafur Petur Palsson, Ragnheidur Thorarinsdottir, Maja Turnsek, Ivan Kalc.

3:e pris Urban Ecosystems

Teamledare: Hemmaodlat ideell förening. Förslagsställare: Fr v Andreas Sörensen, Henrique Sanchez, Niclas Lundius Mörck och Niklas Hjelm (ej med på bilden).

 

 

 

 

Förebygga avfall genom tillsyn och prövning

Välkommen till Miljösamverkan Skånes utbildningsdag om att förebygga avfall genom tillsyn och prövning!

För att klara klimat- och miljömålen måste vi minska vårt resursutnyttjande kraftigt. Genom att minska förbrukning och svinn som genererar avfall minskar också behovet av att producera nytt. I EU:s avfallsdirektiv fastslås en avfallstrappa där det översta steget är förebyggande insatser för att minska mängden avfall. Med stöd av miljöbalken går det att ställa krav på minskade avfallsmängder, en möjlighet som används mycket lite av tillsynsmöjligheterna. Den här utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om avfallsminimering samtidigt som den ska ge motivation och inspiration till att jobba med avfallsförebyggande tillsyn!

Vi ses den 18 okt kl 9.00 – 16.00 i Malmö

För mer info och anmälan titta på  kommunförbundet Skånes hemsida här

kommunforbundet-skane

Nettan 45 – symbios på slutkonferensen

Delad energi var med och presenterade vårat arbete på slutkonferensen för projektet Nettan 45. Konferensen varvade inspirerande trendspaningar med lokala initiativ, och alla presentationer från dagen finns samlad här! Vi tror att urban symbios har en viktig roll att spela här, eftersom det bidrar till en yt- och resurseffektiv cirkulär utveckling, som dessutom kan ge fler positiva effekter till en region.

Ellen_Gbg_180830

Klimatkommunerna har med stöd från Energimyndigheten drivit projektet Nettan 45, med det övergripande syftet att hjälpa kommuner att nå nettonollutsläpp till 2045. Projektet har arbetat för att identifiera vilka omställningar som behövs på kommunal nivå, samt vilka strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar. Det handlar alltså om att gå från ord på nationell nivå, till handling på lokal nivå.

The Food and Cities conference!

The Food and Cities conference will bring together stakeholders from across the public and private divide to share knowledge and explore the opportunities for establishing sustainable urban food production, the evolving technological and societal landscape that surrounds the field, and the political will behind its realisation.

Further, the conference will include the finale of the Urban Food from Residual Heat competition – an 18-month open innovation competition devoted to sourcing innovative business models and technological solutions for utilising waste heat in the city to power urban food production centres. The three finalists will present their proposals in front of a specialist panel, competing to win 1,000,000 SEK in prize money, as well as support in implementing their vision in one or more of the four Swedish Cities.

Organised and hosted by the Swedish Agricultural University, the City of Malmö, EIT Climate-KIC and a host of other stakeholders, the day-long conference will take place in Studio, Malmö on 19 September. See the conference homepage for more details.

Socialdemokraterna vill fokusera på industriell symbios

Socialdemokraternas främsta åtgärd för att få näringslivet att möjliggöra hållbara omställningar är att stödja cirkulära affärsmodeller. ”Regeringen uppdrog i juli 2016 till Vinnova att stödja klusterbildningar och industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller”, svarar partiet i Aktuell hållbarhets granskning av samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar.

Tidningens expert, Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, kommenterar:
”En riktigt bra åtgärd som lyfts upp är att stödja cirkulära affärsmodeller genom klusterbildning och industriell symbios.”

Läs hela artikeln på Aktuell hållbarhets hemsida.

Urban symbios i Kanada

Den 14 juni deltog en delegation från Malmö stad i en workshop i Halifax, Kanada: BUILDING A TRANSATLANTIC OCEAN PARTNERSHIP: Swedish-Canadian Workshop. Temat för mötet varcircular economy initiatives for Coastal/Marine Regions and how to build up long lasting transformative partnerships”. Som en del av Malmö stads presentation användes filmen ”Urban Symbiosis in Malmö” som en mycket effektiv och intresseväckande introduktion till temat. Delegationen fortsatte därefter till Ottawa för ett fyradagarsbesök som en del av det samarbete som finns mellan städerna. Även här användes filmen och Ottawa är nu intresserad av att lägga till industriell symbios som ett en del av samarbetet.

Lär dig mer om Urban symbios på 4 minuter

Komprimerad kunskap i kortfilm

Kunskapshöjande och beteendeförändrande insatser är en viktig del av det symbiosfrämjande arbetet vi gör inom ramarna för vårt projekt.

Vi har därför gjort en film som på fyra minuter ger en liten inblick i hur vi arbetat med urban och industriell symbios här i Malmö de senaste åren.

Engelsk film om urban symbios

Urban symbiosis in Malmö

Under Nordic Clean Energy Week visade vi vår kortfilm som förklarar och beskriver urban symbios i Malmö. Den första versionen var på engelska, snart finns den även på svenska.

Här kan du se den engelska versionen av filmen:

Se den engelska versionen i större format här!

Välbesökt seminarium på Nordic Clean Energy Week

Under rubriken ”Smart industry through circular economy” möttes Delad Energis projektpartners på scenen och delade med sig av exempel och erfarenheter.

En faktor som nämndes av flera involverade var hur viktigt det är att Malmö som stad är drivande i att skapa en arena och en mötesplats för det här samarbetet. Nu fortsätter diskussionen om hur offentliga och privata aktörer kan mötas och skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling som naturligt krokar arm med systemägarna, akademin och näringslivet.

Utställning_NCEW_Dede3_Ellen C_webb

Några av dagens rubriker var:

  • Innovative collaborations – collaborative innovations
  • Governance without borders
  • From I to WE
  • Utility management to Resource management

Ellen Corke, klimatstrateg på Miljöförvaltningen Malmö stad har haft flera givande samtal under veckan. Hon säger:

”Det är inspirerande att vara en del av arenan Smart industry och att vi tillsammans kunnat lyfta fram vårt gemensamma arbete här idag. Nu ser jag särskilt fram emot att ytterligare etablera och implementera det symbiotiska arbetssättet i Malmö stads organisation.”