Kategoriarkiv: AP7

Filmen "urban symbios lyfter Malmö" på Kiviks Museum . Foto: Kiviks Museum

Delad energi på Kiviks museum

”Urban symbios lyfter Malmö” visas i Kivik

Delad energis egen film har fått ”segel” och visas hela hösten 2018 på Kiviks museum (året ut). Temat för utställningen är Hanöbukten och cirkulär ekonomi som ett hållbart alternativ för framtiden, för att kunna rädda våra hav och vattendrag. Utställningen är ett samarbete mellan muséet, World Maritime University och Samverkan för Hanöbukten.

Även vår partner Murat Mirata, Linköpings Universitet, syns på utställningen.

Projektet EPIC 2020 avslutat

EPIC2020.GRA_.Industrial_symbiosis_schem.001.DraftB.20140924EPIC 2020 var ett 3-årigt EU-projekt inom Intelligent Energy Europe med tre svenska partners; Malmö stad, E.ON och Linköpings Universitet. Projektet, som syftade till att öka användningen av bioenergi och öka utnyttjandet av restresurser genom industriell symbios, är nu avslutat. Tidigare i år hölls en slutkonferens i Bryssel, dels för att sprida våra resultat men också för att vidare diskutera hur vi kan bygga vidare på våra resultat. EPIC har varit väldigt viktigt för Malmö och gett flera viktiga resultat, bland annat har vi genom det projektet lagt grunden för det nätverk vi nu har i Malmö hamn där många av nyckelaktörerna nu ingår i projektet Delad energi.  Ett annat viktigt resultat har varit att identifiera olika cleantech möjligheter som finns i området, främst som bygger på att utnyttja restresurser effektivare. Några av dessa möjligheter blev skarpa business case, och är nu på väg att realiseras, medan andra har fallit ifrån av olika anledningar.

För mer information och material från projektet, besök: www.epic2020.eu  (under ”Dissemination” hittas t ex D1.4 Public Technical Report, som ger en bra övergripande bild av projektet och dess resultat)

 

Green Port Congress i Venedig 12-14 oktober 2016

Redan på Green Port Congress (GPC) i Köpenhamn 2015 presenterades industriell symbios för deltagarna. Detta ledde till att CMP och Malmö stad fick en gemensam inbjudan till årets event i Venedig, för att berätta om det arbete som sker inom Delad Energi. Fokus i presentationen var den gemensamma vision som arbetats fram i projektet och vilka möjligheter det innebär för att utveckla en mer hållbar hamnverksamhet tillsammans med närliggande aktörer.

Petra König, miljöchef CMP och Malin Norling, klimatstrateg Malmö stad höll en gemensam presentation som i under dagens flöde av dylika stod ut i sammanhanget. Den var fartfylld, innehöll mycket bilder och två presentatörer som växlade sinsemellan.

Presentationen skapade intresse eftersom den visade på möjligheter att skapa gemensamma visioner mellan flera olika aktörer, kan växa och att den kan leda till nya, cirkulära affärer.

Det var även mycket lärorikt att som icke hamnoperatör (Malin, Malmö stad) lyssna och lära om de frågor som hamnar brottas med miljömässigt – allt från bullerdämpning under vatten för att skydda valbeståndet till att naturgas anses vara ett ”framtidsbränsle” (alla höll ej med) för hamn- och fartygsbranschen.

Kongressen hölls i en av Venedigs kryssningsterminaler och gav möjlighet att se några av dessa fartyg tätt inpå. Lokaliseringen till Venedig gav också insikt i hur sårbar själva staden är, under kongressens sista dygn regnade det konstant och vattennivåerna steg över breddarna inne i staden.

GPC är en årlig mötesplats för hamnmyndigheter, terminaloperatörer, rederier och logistikoperatörer att diskutera och lära sig mer om hållbara lösningar m m för kunna driva en mer miljömässig hamnverksamhet.

Värdhamn för kongressen 2017 är Amsterdam, då vill vi presentera projektets slutresultat. Vad tycker vi att det ska vara?

Kongressens officiella rapportering om årets event.

 

160630_Samarbete_i_Malmö_hamn_ger_miljövinster_-_Aktuell_Hållbarhet_Tema

Delad energi i Aktuell Hållbarhet

I sommarnumret av Aktuell Hållbarhet finns en redaktionell annons om Delad energi där projektet beskrivs. I reportaget kan vi bland annat höra projektledare Ellen Corke uttala sig om vinsterna med projektet.

– Vi har etablerat en plattform för att diskutera utvecklingsfrågor. Det gör det enklare att hitta bra lösningar och komma på nya idéer, säger Ellen Corke.

Läs hela reportaget här

Projektmöte hos Lantmännen

I slutet av maj hölls ett projektmöte inom Delad energi med minst sagt goda utsikter. Från taket av Lantmännens fastighet i Malmö hamn är utsikten milsvid. Och några trappor ner i mötesrummet var framtidsutsikterna och vidsträckta. Martin Engström från Lantmännen presenterade hur de i sin anläggning i Norrköping producerar etanol med mycket god klimatprestanda. Anledningen till etanolen har närapå dubbelt så god klimatprestanda som importerad majsetanol är att de använder restvärme till processen och både fångar upp koldioxiden för användning samt gör foder av dranken, industriell symbios helt enkelt!

Studiebesök i Norrköping

Den 19-20 november åkte Malmö stad och E.ON på besök till Norrköping för att studera den industriella symbiosen på Händelö närmare. Presentationer hölls från Norrköpings kommun, Lantmännen, E.ON och Linköpings universitet.

Nu startar vi upp Delad energi är dubbel energi!

I slutet av september 2015 drogs det Vinnovafinansierade projektet Delad energi är dubbel energi igång i Malmö. Inom projektet utvecklar vi processen där hamnen ska visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios, fokuserat på energisystem, utnyttjande av restvärmeflöden.

Delad energi har tolv olika partners: Malmö stad, E.ON, Linköpings universitet, WSP, Sysav, SLU, Gyllebo gödning, CMP, VA Syd, Lantmännen, Sustainable Business Hub, Norcarb Engineered

Här kan du läsa mer om projektets bakgrund och innehåll