Kategoriarkiv: AP4

Affärsmodell för låggradig värme

Måndagen den 13 juni presenterade Martina Svensson sitt examensarbete ”Affärsmodell för låggradig restvärme” som framtagits för industriell symbios i Malmö, och specifikt för Sysav. Martina har studerat Energi – Miljö – Management på Linköpings Universitet, och examensarbetet skrevs även genom LiU med Stefan Anderberg som examinator och Murat Mirata som handledare.

I huvuddrag är arbetet upplagt i tre delar; en teoridel där affärsmodeller och nyckelelement har studerats, en fallstudie för industriell symbios i Malmö och låggradig restvärme hos Sysav, samt en diskussion där de två tidigare delarna sammanförs för att formulera själva affärsmodellen. Resultatet belyser bland annat vikten av samverkan och att gemensamma investeringar, t ex i infrastruktur, bör vara en del i den framtida utvecklingen. Viktigt är också de relationer som byggs upp genom projekt som Delad energi, och en fråga är hur dessa kan skapa informella styrningsmekanismer. Förutom att ge inblandade aktörer en bra bakgrund och utgångsläge för att formulera en affärsmodell, så pekade även Martina på vilka frågor som nu är viktiga att arbeta vidare med för att realisera affären.

För att sammanfatta; ett väldigt intressant och användbart arbete som vi i projektet kommer ha nytta av. Rapporten kommer inom kort, tills dess kan den intresserade få mer information genom Martinas presentation. Grattis Martina till väl utfört arbete, och tack för ditt bidrag till Delad energi!

Affärsmodell för låggradig restvärme – Martina Svensson

FINANSIERINGSWORKSHOP PÅ WSP 9 JUNI 2016

Delad Energi och WSP bjöd in till en workshop kring temat cirkulära finansieringslösningar. Mötet mellan finansiärer, statliga utredare och företag med konkreta idéer, behov och utmaningar utmynnade i intressanta diskussioner: Vems uppgift är det att skapa plattformer för cirkulära affärsmodeller att frodas i? Hur integrera andra värden än rent moneräta i balansräkningen? Vilka möjligheter finns för offentliga aktörer att gynna cirkulära företag utan att snedvrida marknaden? Hur paketera affärsidén så att den blir attraktiv för finansiärer? Hur hantera gränsdragningar och risker som uppstår i samverkan mellan organisationer?

Charlotte Hauksson, WSP,  summerade dagen med: ”Samverkan, tillit och mod. Här nere i Skåne kör vi, vi har massor av idéer, vi vill testa. Det är inte slut nu, det är nu vi börjar. Vi återkommer!”.

Läs anteckningarna från dagen här: PM Finansieringsworkshop på WSP 9 juni 2016

Projektmöte hos Lantmännen

I slutet av maj hölls ett projektmöte inom Delad energi med minst sagt goda utsikter. Från taket av Lantmännens fastighet i Malmö hamn är utsikten milsvid. Och några trappor ner i mötesrummet var framtidsutsikterna och vidsträckta. Martin Engström från Lantmännen presenterade hur de i sin anläggning i Norrköping producerar etanol med mycket god klimatprestanda. Anledningen till etanolen har närapå dubbelt så god klimatprestanda som importerad majsetanol är att de använder restvärme till processen och både fångar upp koldioxiden för användning samt gör foder av dranken, industriell symbios helt enkelt!

Frukostmöte om funktionsupphandling

Funktionsupphandling för banbrytande tekniker
Visste du att 99 procent av den offentliga upphandlingen i dag är produktupphandling? Hur utförs upphandlingen på bästa sätt för att ge innovativa lösningar genomslag? Tänk vad som skulle hända om sättet att upphandla gav banbrytande tekniker samma chans som de gamla beprövade.

Charles Edquist, professor i innovation, berättar om lösningen på problemet: funktionsupphandling. Med funktionsupphandling upphandlar du rent vatten i stället för reningsverk, decibelnivå i stället för bullerplank, inomhustemperatur i stället för värme och kyla. På så sätt öppnas dörren för helt nya lösningar, utanför boxen.

Program och anmälan: http://www.sbhub.se/kalendarium-7/funktionsupphandling-for-banbrytande-tekniker